Kontakt

Jméno a příjmení: David Bárta

Tel.: 732 688 125

E-mail: bartadavidmail@google.com

Bydliště: Litomyšl

Vysoká škola: Univerzita Hradec Králové

Obor: Aplikovaná informatika - navazující magisterské studium

Citace: BÁRTA, David. Generátor bludišť [online]. Litomyšl: Bárta David, [cit. ]. Dostupné z: http://www.generatorbludist.cz/

© David Bárta 2017 - Diplomová práce