Překrývající se bludiště

Rychlost generování:

Rozlišení bludiště:


Slepé uličky:

Zatáčky:

Křižovatky:

       - Trojsměrné:

       - Čtyřsměrné:

Rovinky:

       - Horizontální:

       - Vertikální:

Mosty:

       - Horizontální:

       - Vertikální:


Popis algoritmu

Prvním odlišným bludištěm je tzv. překrývající bludiště (Weave Maze), které si lze prohlédnout na následujícím obrázku. Toto bludiště je v podstatě 2D bludiště, akorát s tím rozdílem, že zde existují buňky, které se mohou nazvat nadchody či mosty, a taková buňka lze projít v různých výškových úrovních. V jednom momentě se řešitel však může nacházet pouze na jedné z nich.

Při vytváření tohoto bludiště je také důležité dát si pozor, aby cesty v takovéto buňce nekončily nebo nezměnily směr. Poté by nebyl zachován přirozený chod 2D bludiště. Modifikace algoritmu Recursive Backtracker v tomto případě spočívá v tom, že při vracení a hledání nové cesty se algoritmus rozhlíží přes jednu buňku, na kterou by pokračoval. V tomto momentě se na mezibuňce, na které je již jiná cesta, vytvoří most.

Weave

Zdroje:

  1. The Buckblog: Maze Generation: Weave mazes [online]. Jamis Buck, 2011 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: http://weblog.jamisbuck.org/2011/3/4/maze-generation-weave-mazes.html
  2. Astrolog: Think Labyrinth: Maze Algorithms [online]. Walter D. Pullen, 2015 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm
  3. "Algorithm" is Not a Four-Letter Word [online]. Jamis Buck, 2011 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: http://www.jamisbuck.org/presentations/rubyconf2011/index.html
  4. BUCK, Jamis, CARTER, Jacquelyn, ed. Mazes for Programmers: Code Your Own Twisty Little Passages. 1. Raleigh (North Carolina): The Pragmatic Bookshelf, 2015. ISBN 9781680500554.