Polar

Webová stránka slouží k demonstrování několika základních algoritmů pro generování bludišť. Na této stránce si uživatel může sám vyzkoušet vytváření daných bludišť a vidět postup generování jednotlivých algoritmů. Generování lze postupně krokovat a v každém jeho kroku ho zastavit. Výsledné vygenerované bludiště či jeho postup si uživatel může uložit do souborů JPG, PNG a PDF. U všech algoritmů je k dispozici jejich popis a s nimi spojené statistiky. V těchto statistikách je také možnost, že si uživatel může zobrazit nejdelší cestu bludiště pomocí této ikony  . Tato cesta se poté v bludišti barevně odliší.

Webová stránka je vytvořena pomocí jazyků HTML5 a CSS3. Jazyk HTML5 poskytuje prostředí pro použití plátna, které nám dává prostor k vykreslení bludiště. Všechny výpočty, tvorbu a vykreslování bludišť obstarává scriptovací jazyk JavaScript. O vykreslování se stará knihovna p5.js, která tuto práci usnadňuje. Zároveň tato knihovna obsahuje několik základních metod pro kreslení a zajišťuje interakci s plátnem na webových stránkách. Díky této knihovně si uživatel může nastavit rychlost generování neboli počet snímků za sekundu, a velikost výsledného bludiště.

© David Bárta 2017 - Diplomová práce